Plan zajęć


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH (3 latki - 4 latki)

6:00

-

8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola . Zabawy inspirowane przez dzieci. Indywidualne bądź grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju. Kontakty wyzwalające aktywność słowną.

8:00

-

8:15

Zabawy ruchowe.

8:15

-

8:30

Przygotowanie do śniadania.

8:30

-

9:00

Śniadanie.

9:00

-

9:15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą lub w zespołach.

9:15

-

10:15

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku lub w sali).

10:15

-

11:15

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela. Wyzwalanie twórczej aktywności w różnych sferach i dziedzinach wychowania i nauczania.

11:15

-

11:30

Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem.

11:30

-

12:00

Obiad.

12:00

-

14:00

Leżakowanie dzieci.

14:00

-

14:30

Czynności higieniczno-porządkowe.

14:30

-

15:00

Podwieczorek.

15:00

-

15:30

Czynności organizowane przez nauczyciela wspierające rozwój psychofizyczny wychowanków, ich zdolności i zainteresowań.

15:30

-

16:00

Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STRSZYCH (5 latki - 6 latki)

7:00

-

8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola . Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka - rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, graf motoryki. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka.

8:00

-

8:30

Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniem dzieci. Ćwiczenia poranne.

8:30

-

9:00

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne. Śniadanie.

9:00

-

10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o wybrany program.

10:00

-

11:15

Czynności porządkowe, samoobsługowe. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

11:15

-

12:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12:00

-

12:30

Odpoczynek - słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela.

12:30

-

13:00

Aktywność własna dzieci.

13:00

-

14:15

Zabawy w zespołach, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

14:15

-

15:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Prace porządkowe w sali. Podwieczorek.

15:00

-

17:00

Aktywność własna dzieci - zabawy dowolne wg. zainteresowań: konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, itp. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony