Przegląd Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej 2014/2015

W dniu 08.05.2015r. Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Przedszkolu Miejskim nr 7 „Tęczowa Kraina”, po raz trzynasty zorganizowało Przegląd Prezentacji Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej pod hasłem: „My jesteśmy pokolenie nowe, na ekologię już gotowe”. Przegląd skierowany zarówno do dzieci, jak i do dorosłych mieszkańców miasta, odbył się w sali kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce. Przedmiotem prezentacji były treści związane z przewidywaniem następstw czynów człowieka w obserwowanych zmianach środowiska naturalnego.
Głównymi założeniami i celami przeglądu były:
• Propagowanie edukacji ekologicznej i zwrócenie uwagi na jej znaczenie wśród najmłodszych i pozostałych mieszkańców Ostrołęki dla kształtowania właściwych zachowań zarówno w środowisku lokalnym, jak i całym społeczeństwie
• Kształtowanie nawyku dbałości i poczucia odpowiedzialności za czyste i zadbane
w przyszłości środowisko miasta Ostrołęka
• Kształtowanie umiejętności podejmowania praktycznych działań i proekologicznych nawyków w codziennym życiu
Pokazy w dowolnej formie scenicznej (pantomima, dramat, taniec, teatr, itp.) odbyły się w sali kinowej OCK, od godziny 9.15 do 13.00. W przedsięwzięciu wzięły udział dzieci, młodzież i nauczyciele z miejskich placówek oświatowych.
Wszystkie występujące zespoły otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe (książki, artykuły plastyczno-techniczne, układanki dydaktyczne, sprzęt sportowy), ufundowane przez Urząd Miasta Ostrołęki oraz innych sponsorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony