RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO - Przedszkole Miejskie Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce

Przedszkole Miejskie Nr 7
"Tęczowa
Kraina"
w Ostrołęce
Przejdź do treści

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!”
REALIZOWANEGO W GRUPIE  V „MOTYLKI”.

Dzieci z grupy  V „Motylki” w okresie od  11.02.2019 r. do  7.03.2019 r przystąpiły do realizacji projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem” edycja 2018/2019 ZIMA  realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem w realizacji  projektu było  także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Projekt realizowany był w ścisłej współpracy nauczycieli, dzieci i rodziców. Misją projektu było przywrócenie dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha.

Projekt miał charakter międzyprzedszkolnej  i międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczył nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmiany nawyków żywieniowych, edukował, skłaniał     do zmiany stylu życia.

Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na pięć bloków tematycznych. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące  działania:
  • Zajęcia na temat: „ Dbam o to, co jem i jak spędzam czas”.
  • Zajęcia ruchowe: „ Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety”.
  • Konkurs grupowy : Najlepszy rysunek „Jestem siłaczkiem”.
  • Konkurs międzygrupowy : Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw.
  • Forum zdrowa dla rodziców: Zdrowe inwestycje – rodzice na START!
  • Promocja podjętych działań.

„ Dbam o to, co jem i jak spędzam czas”.
Pierwsze zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji  i  zapoznaniu dzieci z produktami służącymi zdrowiu oraz produktami niewskazanymi do spożycia, a także uczenia dzieci dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i odpowiedzialności za to, co jedzą.  Dzieci wraz z rodzicami, których również włączyliśmy do realizacji projektu z zaciekawieniem i wielkim entuzjazmem przystąpili do działania. Zdjęcia, które przyniosły dzieci z okresu niemowlęcego i obecnego zawisły na tablicy w sali przedszkolnej i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno dzieci, jak i rodziców. Przedszkolaki  bardzo aktywnie wypowiadały się na temat: "Co sprawia, że dzieci rosną", dzięki czemu powstała plansza z ciekawymi i zaskakującymi, jak na wiek dzieci odpowiedziami. Sylwetki Siłaczka i Słabeuszka wywołały w dzieciach wielką radość i sprawiły, że chętnie przystąpiły do aktywnej pracy.  Z zainteresowaniem wysłuchały wierszyków  i samodzielnie, metodą burzy mózgów, wyłoniły właściwe nazwy (imiona) dla Słabeuszka i Siłaczka. Podzieleni na 3 grupy bardzo ładnie współpracowali ze sobą, dzieląc się obowiązkami wykonania zadania. Samodzielnie ozdobiły sylwetki, następnie wykonali miseczki Siłaczka i Słabeuszka wybierając odpowiednie artykuły spożywcze, a także dorysowując własne propozycje. Na koniec wykonanych zadań z wielką dumą i satysfakcją pozowały do zdjęć prezentując wyniki swojej pracy. Lekcja była dla dzieci bardzo ciekawa i wartościowa. Wszystkie dzieci aktywnie zaangażowały się w realizację tematu, przez co zaplanowane cele zostały w pełni zrealizowane, poprzez ciekawą zabawę podczas, której dzieci przyswoiły bardzo ważną i potrzebną wiedzę. Dzięki tej lekcji nauczyły się, że trzeba dokonywać właściwych wyborów żywieniowych, żeby być zdrowym i silnym. Udowodniły to podczas obiadu, gdzie  nawet te dzieci, które zawsze z niechęcią zjadały zupę, czy tez surówkę przełamywały swoje awersje, żeby poczuć się jak Siłacze.


Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety.
18 lutego 2019 r  dzieci   uczestniczyły w  realizacji kolejnego zadania konkursowego z zimowego etapu programu zdrowotnego "Zdrowo jem, więcej wiem!" biorąc udział w lekcji pt.: "Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety ". Zajęcia polegały na uświadomieniu dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. Zachęcaniu dzieci do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, zwiększaniu sprawności fizycznej: rozwijaniu skoczności, siły, szybkości i zręczności, przy użyciu sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych.
Dzieci z grupy Motylki są bardzo aktywne, na co dzień uczestniczą w zabawach i zajęciach ruchowych, dodatkowo w każdym  tygodniu biorą udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez trenera piłki nożnej, a także zajęciach rytmiczno-muzycznych. Codzienne wyjścia na świeże powietrze również przyczyniają się do poprawy aktywności u dzieci, poprzez spacery, zabawy organizowane przez nauczyciela, czy też aktywność własną na przedszkolnym placu zabaw, gdzie dzieci chętnie korzystają ze sprzętu terenowego. Jednakże każda propozycja aktywności ruchowej daje dzieciom wiele radości i wywołuje uśmiech na ich twarzach. Tak było też przed  propozycją zorganizowania zajęć sportowych według wytycznych programu.
Zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiej pogadanki na temat zdrowia, właściwego odżywiania dzieci oraz wpływu  aktywności ruchowej na nasze samopoczucie. Nauczyciel przypomniał również zasady bezpiecznej zabawy i gry fair play.  Następnie dzieci zostały zapoznane z tematem i celami zajęć. Aktywnie uczestniczyły w rozgrzewce, poprzez ćwiczenia rytmiczne- marsz, biegi, podskoki w rytmie wystukiwanym na instrumentach perkusyjnych.  Zabawy "Kosmiczny wyścig", "Turkusowa drużyna" oraz "Sprytny ogrodnik" dostarczyły przedszkolakom wiele emocji,  rozbudziły w nich ducha rywalizacji i sprawiły ogromną radość. Na zakończenie i wyciszenie emocji dzieci siedząc w kręgu wybierały ulubione dyscypliny sportowe i poruszając się po sali prezentowały je za pomocą ruchów. Zadaniem oglądających było odgadnięcie o jaką dyscyplinę sportową chodzi i przyłączenie się do ćwiczącej osoby. Na koniec w wielkim skupieniu dzieci wypełniły zaproponowaną krzyżówkę, ciesząc się, że samodzielnie mogą wpisywać litery, które poznały w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Wiedza, którą dzieci zdobyły na pewno przyczyniła się do uświadomienia, jak ważna jest aktywność fizyczna i jaki ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie.


KONKURS: Najlepszy rysunek „Jestem Siłaczkiem”
W dniu 22 lutego 2019 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce zespół Tęczowe Motylki zrealizowały kolejne zadanie z zimowego etapu programu zdrowotnego „Zdrowo jem, więcej wiem!”.
Z niecierpliwością oczekiwały wcześniej już zapowiedzianego konkursu na najlepszy rysunek, pod tytułem: „Jestem Siłaczkiem”. Po ciekawej i pełnej interesujących pomysłów lekcji na temat: „Dbam o to, co jem i jak spędzam czas” dzieci z ochotą przystąpiły do kolejnego wyzwania. Przedszkolaki znając już dobrze postać Słabeuszka i Siłaczka zaangażowały się w kolejne działanie. Zanim jednak przystąpiły do pracy z zaciekawieniem obejrzały prezentację: „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”. Poznały postać Pana Zdrówko oraz utrwaliły zasady zdrowego odżywiania. Z głowami pełnymi pomysłów przystąpiły do realizacji zadania. Zadaniem konkursowym było wykonanie twórczej pracy. Każde dziecko musiało przedstawić siebie jako Siłaczka. Prace wykonywane zostały według wskazanych przez wytyczne projektu na kartkach formatu A4. Dzieci przystąpiły do pracy z wielkim zapałem, wykorzystując kolorowe kredki, ale również wycinanki, klej i nożyczki. Każdy przedszkolak starał się, aby jego praca była najładniejsza. Kiedy wszystkie prace zostały ukończone i  wyeksponowane na tablicy, każdy przedszkolak mógł swobodnie podejść i wybrać najlepszy rysunek. Każde dziecko mogło oddać tylko jeden głos na wybraną pracę. Nie była to łatwa decyzja, wszystkie prace były kolorowe, ciekawe  i pełne pomysłów. Głosowanie zakończyło się remisem i trzeba było przeprowadzić dodatkowe głosowanie. Po przeliczeniu głosów najlepsza praca została wybrana, a zwyciężczyni nagrodzona wielkimi brawami. Rysunek, który zdobył największą liczbę głosów, wyróżniał się pomysłowością i estetyką wykonania pracy. Satysfakcja jednak towarzyszyła wszystkim uczestnikom, ponieważ każdy był dumny z wykonanej pracy, widząc siebie jako Siłaczka. Tablica z pracami na długi czas zagościła w naszej sali i cieszyła  się zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców. Ponieważ wszystkie dzieci popisały się dużym talentem plastycznym, wielką inwencją twórczą oraz poważnym podejściem do tematu.


KONKURS: Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw w szkole.
Strefę aktywności w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy 26 lutego 2019 r. zapraszając do naszej sali dzieci z grupy młodszej. Niestety warunki lokalowe przedszkola nie dają nam możliwości skorzystania z sali gimnastycznej, jednakże sale nasze są przestronne i  spokojnie pozwalają zorganizować ciekawe zabawy ruchowe. Pierwszym etapem naszej strefy aktywności było przeprowadzenie głosowania na ulubione gry i zabawy ruchowe, które można zorganizować w sali przedszkolnej.  Najciekawsze propozycje zostały zapisane na tablicy i drogą głosowania dzieci wybrały 10 najlepszych zabaw. Wśród najlepszych zabaw znalazły się między innymi: Baba Jaga patrzy, Woda- Ziemia, ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem przyrządów, zajęcia z aerobiku, ulubione tańce, zabawy z piłką.
Zapraszając dzieci z młodszej  grupy MOTYLKI postanowiły zorganizować zajęcia z aerobiku wykorzystując  taneczną muzykę. Tworząc  strefę aktywności każdy przedszkolak został zaopatrzony w wygodny strój gimnastyczny. Ćwiczenia miały na celu kształtowanie sprawności ruchowej oraz uświadomienie dzieciom, iż zima nie jest przeszkodą do bycia aktywnym.  
Zabawy ruchowe sprawiły dzieciom wiele radości  i na pewno przyczyniły się do poprawy ich kondycji ruchowej, ale również wprowadziły radosny nastrój i przyczyniły się do poprawy  samopoczucia  przedszkolaków.


FORUM ZDROWIA: Zdrowe inwestycje – rodzice na START!
W dniu 05.03.2019 r we wtorek odbyło się spotkanie z rodzicami, pod tytułem:” Zdrowe inwestycje-   rodzice na START!”, na którym przekazaliśmy rodzicom tę samą porcję wiedzy, którą zdobyły ich dzieci podczas realizacji zadań w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem!”.
Głównym celem spotkania była krótka charakterystyka projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Omówienie wszystkich działań podjętych w ramach realizacji projektu. Przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia, poprzez przygotowaną prelekcję na temat : „Rodzina  w trosce o zdrowie”, a także przekazaniu ulotek „Zdrowe inwestycje- rodzice na START!”.
Była to też wspaniała okazja na zaprezentowanie rodzicom dokonań ich dzieci. W tym celu przygotowaliśmy wystawkę wszystkich wykonanych  prac przez dzieci w trakcie realizacji projektu.
Podsumowując spotkanie nauczyciel podziękował rodzicom za wsparcie, pomoc i zaangażowanie w realizację projektu.
Spotkanie na pewno uświadomiło rodzicom, iż  wytworzenie u  dzieci  prawidłowych nawyków już od najmłodszych lat sprawi, że będą one traktowały codzienną dawkę ruchu jako coś zupełnie naturalnego   i  potrzebnego. A to na pewno zaprocentuje w przyszłości – jest to zatem zdrowa inwestycja!


PROMOCJA zdobytej wiedzy i podjętych działań.
Realizacja programu zdrowotnego „Zdrowo jem, więcej wiem!” miała na celu zapoznanie dzieci z produktami służącymi zdrowiu  oraz produktami niewskazanymi do spożycia, uczenie dzieci dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i odpowiedzialności za to, co jedzą. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. Zachęcenie dzieci do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
Wszystkie cele programu  zostały osiągnięte poprzez ciekawe zabawy i interesujące działania,  które dzieci z zapałem podejmowały.
Na koniec realizacji programu przygotowaliśmy wystawkę wszystkich wykonanych  prac przez dzieci, żeby podzielić się naszą zdobytą wiedzą i ciekawymi działaniami z naszymi młodszymi  kolegami   i koleżankami.
Pokazując i omawiając poszczególne działania dziewczynki z grupy MOTYLKI wraz z całą grupą opowiedziały innym przedszkolakom jak ważna jest dbałość o własne zdrowie i aktywność fizyczną.

Szybki kontakt
_________________
Znajdz to, czego potrzebujesz >
Godziny otwarcia przedszkola
Poniedziałek - Piątek 06:00 - 17:00

Wróć do spisu treści