XV Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej

SPRAWOZDANIE

Z PRZEBIEGU XV PRZEGLĄDU

DZIECIĘCEJ EKOLOGICZNEJ TWÓRCZOŚCI SCENICZNEJ

POD HASŁEM

„DZIURA OZONOWA, KATASTROFA GOTOWA”,

W DNIU 21 KWIETNIA 2017 ROKU.

 

            Prezentacje zorganizowane zostały przez Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce, ul. Dr J. Psarskiego 24, którego dyrektorem jest pani Elżbieta Waszczyk, zaś koordynatorem pani Aneta Cichocka.
Termin ogłoszenia Prezentacji – 09 marca 2017 roku.

Głównymi celami tegorocznych Prezentacji było:

- Projektowanie i podejmowanie działań mających wpływ na zapobieganie powstawania

  dziury ozonowej.

- Przewidywanie następstw czynów człowieka i ich wpływu na zanieczyszczenie powietrza:

  dziura ozonowa i efekt cieplarniany.

- Kształtowanie świadomości i postawy prośrodowiskowej wśród dzieci i dorosłych 

  mieszkańców Ostrołęki, zwrócenie uwagi na jej znaczenie dla kształtowania

  właściwych zachowań, w środowisku lokalnym jak, i całym społeczeństwie.

- Dostarczenie informacji na temat przyczyn powstawania zjawiska dziury ozonowej

  i występowania efektu cieplarnianego oraz ich skutków dla człowieka i przyrody.

- Utrwalenie wiadomości dotyczących zanieczyszczenia powietrza i ich wpływu

  na środowisko.

- Inspirowanie do wyrażania swoich spostrzeżeń i emocji oraz rozwijanie twórczej wyobraźni  

  dzieci, kreatywności, wrażliwości i kultury estetycznej poprzez różnorodne formy

  artystyczne.

- Wymiana doświadczeń edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych.

 

             Prezentacje skierowane były do dzieci i nauczycieli ostrołęckich szkół i przedszkoli, a także do pozostałych mieszkańców Ostrołęki. Przedmiotem Przeglądu były: przedstawienie
w dowolnej formie scenicznej (montaż słowno – muzyczny, pantomima, kabaret, drama, taniec…, itp.) treści związanych  z przewidywaniem następstw i czynów człowieka i ich wpływu na zanieczyszczenie powietrza: dziura ozonowa i efekt cieplarniany.

W tegorocznym Przeglądzie Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej, pod hasłem „Dziura ozonowa, katastrofa gotowa”, wzięło udział 12 zespołów z przedszkoli, szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrołęce. Ogółem 225 dzieci.

Prezentacje miały miejsce na dużej scenie, w sali kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury, w dniu 21 kwietnia 2017 roku, w godzinach 9.15 – 12.15, dzięki przychylności pana Bogdana Piątkowskiego, dyrektora OCK i pracowników wymienionego powyżej Centrum Kultury.

             Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 7

w Ostrołęce objęta jest patronatem przez Stora Enso Poland S. A., Nadleśnictwo Ostrołęka

i Urząd Miasta Ostrołęka. Organizację Przeglądu Dziecięcej Twórczości Scenicznej wsparła również firma Oscar Sp. Z O.O. w Ostrołęce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci zestawów i sprzętu do ćwiczeń

i zabaw gimnastycznych, zestawów gier i układanek edukacyjnych, w tym także o tematyce ekologicznej, zestawów do prac plastycznych, drobnych upominków.

              Nagrody ufundowane zostały przez wyżej wymienionych sponsorów oraz Radę Rodziców działającą przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce. 

Wsparciem i życzliwością w krzewieniu postaw proekologicznych wśród najmłodszego pokolenia, objęli nas: pani Agnieszka Stolarow Kierownik Biura Komunikacji i Marketingu Stora Enso Poland w Ostrołęce, pan Zdzisław Gadomski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka, pan Hubert Pawelec - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka, pan Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęka.

Wśród zaproszonych gości cieszących się widokiem występów dzieci były ich rodziny , ich najbliżsi, nauczyciele ostrołęckich szkół i przedszkoli, przedstawiciele mediów w Ostrołęce.

Opublikowano: 12 maja 2017 09:54

Kategoria: Aktualności

XV Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej

Wyświetleń: 254

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony